Úvod

Apartmánový dom Família Smokovec
Nový Smokovec 67
www.familiasmokovec.sk
Poloha AD Família na Google.com/Maps

Mapky:

Apartmán Chrúst
Nový Smokovec 67
www.apartmanchrust.sk

Martin Renčo
Čerešňová 22, 974 05 Banská Bystrica
mobil: +421 905 802 215
e-mail: renco@radix.sk

Jana Renčová
Čerešňová 22, 974 05 Banská Bystrica
mobil: +421 905 765 231
e-mail: janarencova@gmail.com